ჩვენ შესახებ

„იუბილი“ შეიქმნა 2020 წლის 9 ივლისს. ორგანიზაციის საქმიანობა მოიცავს საბილინგო მომსახურებას, როგორც იურიდიული, ასევე ფიზიკური პირებისთვის.

„იუბილი“ დაგეხმარებათ მომხმარებლებს გააცნოთ სხვადასხვა სიახლე, დაგეგმოთ შეხვედრები და მარტივად, კომფორტულ გარემოში მართოთ თქვენი ბიზნესი.

„იუბილი“-ს გუნდი დაკომპლექტებულია ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე მაღალკვალიფიციური პერსონალით.